AP2019

AP2019

Årets prisuddeling finder sted på Kulturmødet Mors torsdag den 22. august, kl. 16.00 til 17.00 på scenen Bag plankeværket.

> Se de nominerede <

Årets dommerkomité
Vinderne af de tre priser udvælges af en jury bestående af:

 • Henriette Bjerrum, Chefanalytiker Videncenter for Folkeoplysning
 • Camilla Schwalbe, direktør kommunikationsbureauet SIVIL
 • Steffen Hartje, sekretariatsleder Fritid og samfund

Tre priser
Ved AP 2019 uddeles tre priser:

Årets aftenskoleunderviser
Prisen gives til en underviser, der i særlig grad formår at skabe et rum for inspiration, læring og fællesskab. Underviseren er i besiddelse af

 • et fagligt fundament ud over det sædvanlige
 • pædagogiske evner i særklasse
 • en dyb menneskelig indlevelse og særlige sociale kompetencer
 • evnen til at nytænke og videreudvikle fagindhold, indlæring og samværsformer 

Årets aftenskole
Denne pris gives til en aftenskole, der i særlig grad lever op til  vores fælles slogan: ”Aftenskolen – hvis du vil være rigtig god til noget.” Prisen kan gå til såvel store klassiske aftenskoler med en bred kursuspalet som til mindre aftenskoler med en særlig profil – det er kvaliteten, der tæller. Indsatsen kan omfatte en aftenskole, der

 • går nye veje og derfor rammer nye målgrupper
 • skaber et rum, der emmer af læring, glæde og givende fælleskaber mellem mennesker i forskellige aldre og fra forskellige samfundsgrupper
 • gør en særlig indsats for sårbare eller udsatte mennesker
 • bidrager til at løse behov i lokalområdet, som andre aktører ikke tilgodeser

Årets aftenskolekommune
Denne pris gives til en kommune, der anerkender og værdsætter aftenskolernes betydning i lokalsamfundet. Der kan være tale om en kommune, der

 • understøtter aftenskolernes rolle som omdrejningspunkt for kultur, sundhed og læring
 • inddrager aftenskolernes viden og kompetencer i den kommunale opgaveløsning
 • sikrer aftenskolernes mulighed for udvikling og nytænkning

NB. Ved AP 19 er det de fem aftenskoleforbund, der indstiller kandidaterne til de tre priser.

dof