Aftenskolernes pris 2016

Den 23. september 2016 uddelte vi for tredje år i træk Aftenskolernes Pris. Som de to foregående år skete det ved en fest i Kulturhuset Hermans i Tivoli Friheden i Aarhus.

De 10 priskategorier

Handicapprisen

Går til en skole, der gør en stor indsats for handicapundervisning og det lokale handicapmiljø.

Den debatskabende pris

Prisen bliver givet til det bedste eksempel på, hvordan en skole har udviklet debatskabende aktiviteter på lokalt eller kommunalt plan og dermed synliggjort folkeoplysningens rolle i civilsamfundets aktive medborgerskab.

Partnerskabsprisen

Gives til en skole, der er indgået i nye spændende partnerskaber/samarbejder med aktører uden for aftenskoleområdet.

Sundhedsprisen (ny i 2016)

Prisen gives til en aftenskole eller en underviser, der med sin indsats i særlig grad har været med til at fremme deltagernes sundhed. Sundhedsindsatsen kan omfatte såvel livsstil og kost som fysisk og psykisk trivsel.

Den innovative pris

Gives til en skole, der enten har udmærket sig ved at arbejde med nye tilrettelæggelsesformer, der adskiller sig fra den traditionelle undervisning og debatskabende aktivitet (fleksible tilrettelæggelsesformer m.v.), eller har fået nye målgrupper i tale, eller har lavet aktiviteter på tværs af flere forskellige lovgivninger mv.

Integrationsprisen

Gives til en aftenskole, der har haft særligt fokus på at skabe en god integration mellem danskere og nydanskere.

Underviserprisen

Prisen gives til en underviser, der ud over solid faglighed og formidlingsevne også formår at tilføre det helt særlige folkeoplysende element, i hvad form det end må tage. For uden underviser, ingen aftenskole.

Aftenskolens ildsjæl

Denne pris gives til en leder, lærer, medarbejder eller frivillig i en aftenskole, der gennem sit arbejde i særlig høj grad har udvist engagement og foretagsomhed. Så vedkommende dermed på fornemste vis har bidraget til at gøre folkeoplysningstraditionen og aftenskolen til det unikke tilbud, den er.

Årets aftenskole

Gives til en aftenskole, der i særlig grad har været dynamisk og kvalitetsbevidst og derved har bidraget til at udvikle den danske folkeoplysningstradition.

Årets aftenskolekommune

Prisen gives til en kommune, der har gjort en ekstra indsats for den folkeoplysende voksenundervisning i år. Som noget nyt, er der i år åben indstilling til denne kategori.

Du kan også hente en folder om Aftenskolernes Pris 2016 og kategorierne her. (pdf)

Juryen

Til at bedømme de mange indstillinger til de forskellige priser var der nedsat en gruppe af folk med stor kendskab til hele folkeoplysningsområdet og som ikke var tilknyttet de landsdækkende oplysningsforbund.

  • Hans Stavnsager; Center for Frivilligt Socialt Arbejde
  • Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning (VIFO)
  • Kurt Smidt, (Idræts- og fritidschef, Vejle Kommune)

Indstillinger

Alle med interesse for området kunne indstille aftenskoler, personer og/eller kommuner til priserne.

Til venstre kan du se indstillingerne i de forskellige kategorier.

dof