Hvem vil du indstille?

Du kan nu indstille kandidater til Aftenskolernes Pris 2017. I år skal der uddeles seks forskellige priser til efterårets prisfest:

  • Demokratiprisen
  • Sundhedsprisen
  • Aftenskolens ildsjæl
  • Integrationsprisen
  • Årets aftenskole
  • Årets Aftenskolekommune

Nogle af priserne er gengangere fra de tidligere år og nogle er nyskabelser. Den endelige dato og sted er endnu ikke fastlagt, men meldes ud så snart det falder på plads. Men allerede nu kan du indstille til de seks priser. Fristen for indstilling er 2. juni 2017. 

Læs mere om priserne og indstil her!

dof