Programmet næsten færdigt

De sidste detaljer er faldet på plads omkring prisfesten 20. september. Her kan du se det færdige program:

Program

10.30
Morgenkaffe

11.00
Velkomst

Fællessang: God morgen lille land

Præsentation af årets kunstværk ved Jette Skovgaard Jensen

Demokratiprisen - overrækkes af Bjørn Bredal, forstander Johan Borups Højskole

Sundhedsprisen - overrækkes af Lone Dellgren, Rødovre Kommune

Musikunderholdning ved Soul Connection

Aftenskolens Ildsjæl - overrækkes af Anders Kinch-Jensen, FOF Odense-Fredericia-Middelfart

12.00
Frokost

12.50 
Musikunderholdning ved kor fra Johan Borups Højskole

Debat: Aftenskolens værdi for den enkelte, for fællesskabet og for samfundet – hvordan får vi skabt mere win, win, win?
Deltagere:
Mette Bock (LA), kulturminister
Anni Matthiesen (V), folketingsmedlem
Carl Christian Ebbesen (DF), kulturborgmester i København
Katrine Skov (A), formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Gladsaxe Kommune
Per Paludan Hansen, formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd og sekretariatsleder i LOF

Integrationsprisen - overrækkes af Khaterah Parwani, leder for EXITkorps, talskvinde og juridisk rådgiver for exitcirklen, oplægsholder og forfatter

Musikunderholdning ved Seniorkoret

Årets Aftenskole - overrækkes af Mette Bock, kulturminister

Årets Aftenskolekommune - overrækkes af Katrine Skov, formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Gladsaxe Kommune

Fællessang: At lære er at ville

15.00
Afslutning

(Ret til ændringer forbeholdes)

dof